Etikai kódex PRP kezelés Minilabor

PRP kezelés oldalunk -ra valamint tevékenységünk egészére vonatkozó Etikai Kódexünk abból a célból hoztuk létre, hogy a szolgáltatásunkkal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzunk meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, értékeink védelme érdekében, valamint a fogalmazott termékekkel kapcsolatban vonatkoztatva ezt azok gyártóira is.

Kódexünket megalakulásakor alakítottuk ki, amelyet azóta is folyamatosan frissítünk a külső és belső változások, elvárásokhoz igazítva. A jelen Etikai Kódex a nemzetközi sztenderdek és a legjobb gyakorlatok, valamint saját tapasztalataink és saját legjobb gyakorlataink alapján készült, az elvárásoknak való megfelelés, és ezek gyakorlati megvalósulásának erősítése érdekében.

A jogszabályi keretek csak részben szempont, amelyeknek a megfelelés természetesen alapelv. Hitvallásunk szerint és etikai irányelveink ezeken messzemenően túlmutatnak és ennek megfelelően szigorúbbak.

A PRP kezelés saját társaságirányítási rendszerét és működési gyakorlatát úgy alakította ki, hogy az egyszerre szolgálja az vevőink bizalmát és elégedettségét, valamint a felelős piaci és társadalmi magatartást. Az etikai szabályok és az etikus működés betartásának felügyelete érdekében saját tevékenységünket rendszeresen felülvizsgáljuk a már meghatározott alapelveknek és elvárt magatartásformáknak való minél jobb megfelelés szempontjából.

Eddigi működésünk alapja, egyben jövőnk és megélhetésünk záloga, az ügyfeleinkkel kialakított jó üzleti kapcsolatokban keresendő. Mindennek során kiemelt hangsúlyt fektetünk a minél pontosabb tájékoztatásra. Minden esetben mérlegelésre kapacitáljuk ügyfeleinket mielőtt forgalmazott termékeink, különösen a PRP eljárás mellett döntenének.

Versenytársainkat tiszteletben tartjuk, ugyanakkor kritikus szemmel figyeljük a tevékenységüket, amely sajnálatos módon szükséges is, hiszen fő tevékenységünk a PRP sajátvér technológia hazánkban részben még nem ismert, részben számtalan kétes szolgáltatás és minőségi kivitelben jelenik meg. A megtévesztés sajnálatos gyakorlata több mint általános; ezzel károsítva a PRP eljárást magát és az ez iránt érdeklődőket. Kritikai észrevételeinket ilyen esetben nem rejtjük el abban az esetben sem, ha ezt csak élesen tudjuk megfogalmazni.

Kiállunk az általunk képviselt technológia hatékonysága mellett, amennyiben szükséges szakmai fórumokon és a számos esetben értetlenkedő hatóságok, vagy magát illetékes hatóságnak képzelő, de szakmailag nem kellőképpen felkészült megnyilvánulásokkal szemben is.

Munkatársainknak mind a munkahelyen, mind a munkahelyen kívül tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a PRP eljrás jóhírnevét hátrányosan befolyásolhatja. Elvárjuk munkatársainktól, hogy magánéleti tevékenységük során is az etikai normáinknak megfelelő, ahhoz méltó magatartást tanúsítsanak, különösen akkor, ha tevekénységük, illetve személyük a szakmaisággal vagy a szakmával bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy azt a látszatot keltheti, hogy a PRP kezelés nevében járnak el, illetve nyilvánítanak véleményt.

A PRP kezelés tevékenysége kapcsán határozottan elítél bármely tiltott befolyásolást a jogosulatlan vagy jogtalan előny biztosítását, vagy elérését ellenszolgáltatás fejében. A korrupció, a tiltott befolyásolás gyanúja és látszata is kerülendő.

Vevőinkkel kialakított bizalmi viszony egyik alapfeltétele, hogy a rájuk vonatkozó információkat szigorúan megőrizzük. Ennek szabályozása részletesen olvasható az Adatvédelmi Szabályzatunkban.

Utolsó módosítás: 2023. 01. 10.

Felülbírálta és elfogadta: Novák Endre ügyvezető Mizzen és OSMO kft.